VI EN

TỦ BẾP - Không gian Việt theo phong cách mới

KIẾN MỘCThể hiện ĐẲNG CẤP của gian BẾP VIỆT

Giới thiệu chungCơ cấu tổ chức của Công ty Kiến Mộc

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch Hội đồng Thành viên :  Ông Phạm Ngọc Văn KhoaCơ cấu tổ chức